ขอแสดงความยินดีกับ
♦️โรงเรียนพญาไท และ
♦️ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ โรงเรียนพญาไท
ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม จากโครงการสร้างสรรค์ สื่อวิทย์ สนุกคิด
น่าเรียนรู้ ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
โดยศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.สำนักงานกลาง
ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

ติดต่อเรา