พิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประจำปีพุทธศักราช 2564
โดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร รางวัลครูยิ่งคุณ และรางวัลครูขวัญศิษย์ ปี 2564
โดยได้รับเกียรติจาก นายธนู ขวัญเดช รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประธานในพืธีมอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล
โดยมี นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดกรุงเทพมหานคร กล่าวรายงานการจัดงาน
ในการนี้ ดร.ศศิธร เขียวกอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนพญาไท เข้ารับรางวัลครูขวัญศิษย์ ประจำปีพุทธศักราช 2564 ในครั้งนี้
พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และนางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท
ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพรรณวดี
ติดต่อเรา