กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เชฟจิ๋ว ฝีมือแจ๋ว” PHYATHAI CHEF JUNIOR 2021

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพขอเชิญชวนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม “เชฟจิ๋ว ฝีมือแจ๋ว”
PHYATHAI CHEF JUNIOR 2021 ระหว่างวันที่ 18-30 ตุลาคม 2564

ด้วยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้จัดกิจกรรมในช่วงปิดภาคเรียน เพื่อเป็นการฝึกทักษะที่จำเป็นในชีวิต
และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

📌 เชิญชวนนักเรียนและครอบครัวร่วมกิจกรรม จัดทำอาหารจานโปรดเมนูเด็ดที่ชื่นชอบ
ไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวาน

  • ส่งคลิปวิดีโอการปรุงอาหารของนักเรียนและครอบครัวไม่เกิน 5 นาที
  • ส่งถ่ายภาพเก๋ ๆ (ภาพแนวนอน) ของเมนูที่ทำพร้อมครอบครัว
    📌 ส่งผลงานทาง QR Code เพจประชาสัมพันธ์

📣 นักเรียนที่ส่งภาพถ่ายเข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับเกียรติบัตรพร้อมภาพเป็นที่ระลึกทางอีเมลที่ส่งมา

📣 ขอเชิญชวนนักเรียนร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว

หากมีข้อสงสัยในการเข้าร่วมกิจกรรมสามารถสอบถามได้ที่ครูกลุ่มสาระการงานอาชีพได้ทุกท่าน

สามารถเข้าชมคลิปวิดีโอของกลุ่มสาระ


ติดต่อเรา