โรงเรียนพญาไท ดำเนินการส่งมอบ นมกล่องยูเอชที ให้แก่นักเรียน โดยใช้รูปแบบไดร์ฟทรู (Drive Thru) โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูดำเนินงานในครั้งนี้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

ติดต่อเรา