โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับคุณครูที่ได้รับรางวัล “ครูผู้สอนดีเด่น” ในกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๖๔ (ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะดีเด่น)จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา♦️คุณครูอภิญญา สุขบัว

ติดต่อเรา