#โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนคนเก่ง

?เด็กหญิงวศินี จิตร์ถาวรมณีได้รับรางวัล #รองชนะเลิศอันดับ1และทุนการศึกษา 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

?เด็กหญิงตรีทิพยนิภา เฮ้าลาแสงคำได้รับรางวัลชมเชย พร้อมเกียรติบัตรในการประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์ภาคกลาง ประจำปี 2564ของสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ในรูปแบบออนไลน์

ติดต่อเรา