เพลงมาร์ชพญาไท

เพลงมาร์ชพญาไท

คำร้อง : นาย สำราญ เจริญพักตร์
ทำนอง : นาย เพ็ญสวัสดิ์ สายแวว
เรียบเรียง : รศ. สมชาย รัศมี ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

     …พญาไทเชี่ยวชาญการศึกษา สร้างปัญญาฝึกคิดด้วยจิตมุ่งมั่น
สื่อการเรียนมากมายสารพัน ก้าวไกลทันความเจริญเทคโนโลยี

    นนทรียั่งยืนคู่บุญญา ประกาศศักดาว่าพญาไทเรานี่
ยั้งยืนยงเนิ่นนานหลายสิบปี ธงสีเขียวสดขจีโบกพริ้วประจำ

    นาฎศิลป์ทั้งดนตรีและกีฬา ศิลปะนานาก็เด่นนำ
ตรงต่อเวลารักษาหน้าที่ มีวินัยใฝ่คุณธรรม
ส.พ.ท.เราน้อมนำใส่ใจ

    พญาไทหล่อหลอมพวกเรานี้ ปฏิบัติดีรักชาติและผืนผไท
รักเกียรติ รักชื่อ เราพญาไท สถานศึกษาเราต้องเกริกไกรคู่ฟ้าดิน

เพลงมาร์ชพญาไท
ติดต่อเรา