ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์กลางประจำปี 2565

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงวศินี จิตร์ถาวรมณี ป.6/7 ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดวาดภาพการ์ตูนทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมวิทยาศาสตร์ สำหรับเยาวชนศูนย์กลางประจำปี 2565 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อเรา