โรงเรียนพญาไท ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนพญาไท ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดี รุ่นที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระดับภูมิภาค ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ติดต่อเรา