โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี เด็กหญิงชณัญญา มณีวิลัย
วันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 เข้าร่วมการแข่งขัน Thailand Challenge Cup Dance Competition 2022 จำนวน 7 รายการ
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 5 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์
1. 🏆Gold Trophy – Ensemble Ballet Junior
2. 🏆Gold Trophy – Ensemble Jazz Junior
3. 🏆Gold Trophy – Duo/Trio Jazz Junior
4. 🏆Gold Trophy – Troupe Jazz Junior
5. 🏆Gold Trophy – Duo/Trio Lyrical Junior
6. 🥈Silver Medal – Solo Ballet Junior
7. 🥉Bronze Medal – Solo Lyrical Junior
ติดต่อเรา