โรงเรียนพญาไทได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม (อันดับ 1)

🎉🎉🎉 ขอแสดงความยินดีโรงเรียนพญาไท ได้รับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2566 เกียรติบัตรระดับยอดเยี่ยม (อันดับ 1) ประเภทสถานศึกษาประถมศึกษา ขนาดใหญ่พิเศษระดับภูมิภาค ภาคกลางภาคตะวันออก และภาคตะวันตก

ติดต่อเรา