โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC)

🎉🎉🎉 โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล การสอบแข่งขันการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (LPMC) โดยความร่วมมือระหว่าง Learn and Play MATHGROUP และ มูลนิธิ ดร.สมวงษ์ และ พญ.เพ็ญนภา
ติดต่อเรา