โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธรรมรัตน์ เด่นประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7

🎉🎉🎉โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงธรรมรัตน์ เด่นประเสริฐ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/7
ได้รับถ้วยรวมคะแนนนักกีฬายอดเยี่ยม หญิง รุ่นอายุ 9 ปีอันดับที่ 3
– ผีเสื้อ 50 ม. เหรียญทอง
– กรรเชียง 25 ม. เหรียญทอง
– ฟรีสไตล์ 25 ม.เหรียญทอง
– ฟรีสไตล์ 50 ม. เหรียญทอง
– ผีเสื้อ 25 ม. เหรียญเงิน
– กบ 25 ม. เหรียญเงิน
การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ Nemo Swimming Championship 2023
ณ สระว่ายน้ำเมืองเอก วันที่ 7 ตุลาคม 2566
ติดต่อเรา