โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 รอบสอง ระดับประเทศ

🎉🎉🎉โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2566 รอบสอง ระดับประเทศ
วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วิชาวิทยาศาสตร์
1. ด.ช.อนาวินทร์ กสิณาทร ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
2. ด.ญ.สิริกร ธรรมรักษา ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
3. ด.ญ.ชวิศา วานิชกานต์กุล ได้รับรางวัลชมเชย วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
วิชาคณิตศาสตร์
1. ด.ญ.ชณัญญา มณีวิลัย ได้รับรางวัลชมเชย วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
ติดต่อเรา