โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี เด็กชายกัญภิสาน ซื่อสัตย์

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี 🎉🎉🎉
เด็กชายกัญภิสาน ซื่อสัตย์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ประเภทยุวชนชาย อายุไม่เกิน 12 ปี รุ่นน้ำหนักมากกว่า 28 กก. แต่ไม่เกิน 32 กก.
การแข่งขันยูโดยุวชน เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 27 ประจำปี 2566
และการแข่งขันกีฬายูโดประชาชนชิงเชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566
ณ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราช
โดยสมาคมกีฬายูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ติดต่อเรา