เพลงเด็กดีศรีพญาไท

เพลงเด็กดีศรีพญาไท

คำร้อง : รองศาสตราจารย์ประทีป วาทิกทินกร
ทำนอง : ภาควิชาดนตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

…เราคือเด็กดี ศรีพญาไท

งามที่ใจงามที่กาย ฉายศักดิ์ศรี

โรงเรียนเพียรบ่มเพาะ เหมาะเจาะดี

รักหน้าที่ มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

   อีก ตรงต่อเวลา หาไหนเปรียบ

จัดระเบียบเป็นระบบ ครบแง่ขำ

ผู้ปกครอง โรงเรียนครูคือผู้นำ

“ยุวฑูตความดี”ล้ำ ตามโครงการ

**คิดแล้วทำตามทางที่วางไว้

ต่อเนื่องให้เกิดผลชนกล่าวขาน

เด็กดีศรีพญาไท คือ ตำนาน

ครูผู้ปกครองร่วมประสานเพื่อนักเรียน

ดนตรี….. (ซ้ำทั้งเพลง)

เพลงเด็กดีศรีพญาไท
ติดต่อเรา