เด็กชายราชินทร์ จวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัล Apple iPad 9 จำนวน 1 เครื่อง

เด็กชายราชินทร์ จวง นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนพญาไท
ได้รับรางวัล Apple iPad 9 จำนวน 1 เครื่อง เข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้ “6 ฐาน
กิจกรรมมหาทาน” กิจกรรม “มหาทาน ผ้าป่าสามัคคี 30 ปี วัดพระบาทน้ำพุ”
5 ธันวาคม 2565 ณ สนามศุภชลาศัย
ติดต่อเรา