เด็กชายกัญภิสาน ซื่อสัตย์ ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 แข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดีกับ
เด็กชายกัญภิสาน ซื่อสัตย์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/6
ได้รับรับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
แข่งขันกีฬายูโดชิงชนะเลิศ
จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2566
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566
ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสมุทรสาคร
ติดต่อเรา