วันเปิดเทอม “Welcome Back to Phyathai School” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท และคณะครู ร่วมต้อนรับนักเรียนและผู้ปกครองบริเวณหน้าประตูโรงเรียน เนื่องในวันเปิดเทอม “Welcome Back to Phyathai School” ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 พร้อมทั้ง ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ กล่าวต้อนรับนักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา