รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนพญาไท ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลคุรุสดุดี ประจำปี 2565
1. คุณครูธนินท์ธร ชูแก้ว
2.คุณครูจิรชยา จาระไน
3.คุณครูอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ
ติดต่อเรา