รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพญาไท

วันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 พลตำรวจเอกเพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อพบปะแลกเปลี่ยนรับฟังความคิดเห็น ให้ขวัญกำลังใจผู้บริหาร คณะครู บุคลากร ผู้ปกครอง และนักเรียน พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพญาไท ในโอกาสนี้ นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ได้กล่าวต้อนรับ และนำเสนอภาพรวมการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ได้นำเสนอรายงานผลการดำเนินงานการบริหารจัดการสถานศึกษาของโรงเรียนพญาไท ในโอกาสนี้ ได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรับชมการแข่งขันกีฬาภายใน(Phyathai Game) และมอบเหรียญรางวัลเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมชมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ รวมทั้งรับชมวิดีทัศน์นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนพญาไท ได้รับทราบข้อมูลการบริหารงานของโรงเรียนและพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสภานักเรียน พร้อมทั้งเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนพญาไท ทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบนโยบายให้กับผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารโรงเรียนที่มาร่วมให้การต้อนรับในครั้งนี้
 
ติดต่อเรา