รับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ดำเนินการมอบรายงานผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 และจ่ายเงินค่าอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียนและผู้ปกครอง ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา