ขอแดงความยินดีกับนายสุทัศน์ พนุมรัมย์ ครูโรงเรียนพญาไท เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ

วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2566 กระทรวงศึกษาธิการ จัดพิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2566 และข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2565 ในวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการครบรอบ 131 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมี นายอรรถพล สังขวาสี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวรายงาน พร้อมนี้คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมทั้งผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมพิธี ในการนี้ นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ ครูโรงเรียนพญาไท เข้ารับรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่นของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา