ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ

📣 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 และวันแม่แห่งชาติ

โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนพญาไท

ขอเชิญชวนนักเรียนและผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

💙 ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง

📚 บทเรียนออนไลน์ E-Book :

🔖 แบบทดสอบออนไลน์ ผ่านเกณฑ์ 80% รับเกียรติบัตรจากทางโรงเรียน

📌 จึงขอเชิญชวนให้นักเรียนและผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อเรา