ประชาสัมพันธ์กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน

ประชาสัมพันธ์ 📢📢📢
กำหนดการจำหน่ายเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
วันที่ 22-23 เมษายน 2566
ตั้งแต่เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
ติดต่อเรา