ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง Phyathai Singing Contest 2023

📢 ประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพญาไท เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
เข้าร่วมแข่งขันประกวดร้องเพลง Phyathai Singing Contest 2023 ชิงถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร
🎤 รับและส่งใบสมัคร 3-10 ก.ค. 2566 (รับ-ส่งใบสมัครที่ครูไพศาล(ครูปุ่น) หรือครูฉรัฐ (ครูเต้))
🎤 แข่งขัน 12 ก.ค.66 ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
💻 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB: กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา