ประกาศโรงเรียนพญาไท เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นกระเบื้อง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศโรงเรียนพญาไท
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดานและพื้นกระเบื้อง อาคาร ๑ และ อาคาร ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

ติดต่อเรา