นางสาวอภิญญา สุขบัว ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)

🎉🎉🎉โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีแด่ นางสาวอภิญญา สุขบัว ครูชำนาญการ ได้รับรางวัลระดับยอดเยี่ยม ผลงานที่มีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ประเภทครูผู้สร้างสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center)
ติดต่อเรา