ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นสนามและพื้นที่โดยรอบโรงเรียน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นสนามและพื้นที่โดยรอบโรงเรียน โรงอาหาร โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
ติดต่อเรา