งานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก”

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เข้ารับโล่ที่ระลึกจากศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล มอบโล่ที่ระลึกงานนิทรรศการทันตสุขภาพ “เพื่อฟันที่คุณรัก” โดยคณะ ทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสโมสร นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น ณ บริเวณชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร พร้อมนี้คณะครูสายชั้นอนุบาลนำตัวแทนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมกิจกรรมการแสดงบนเวทีในครั้งนี้
ติดต่อเรา