คณะศึกษาดูงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงาน

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ.2566 คณะศึกษาดูงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท มอบหมายให้นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ หัวหน้างานการศึกษาพิเศษ นำเสนอรูปแบบ การบริหารกระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนการศึกษาพิเศษ พร้อมทั้งให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีพญาไท โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา