ข้อมูลพื้นฐาน

ตราสัญลักษณ์ โรงเรียนพญาไท

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :  1010720001
รหัส Smis 8 หลัก :  10010017
รหัส Obec 6 หลัก :  720001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :  พญาไท
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :  PHYATHAI SCHOOL
ที่อยู่ :  306 ถนนศรีอยุธยา
แขวง :  ทุ่งพญาไท
เขต :  เขตราชเทวี
จังหวัด :  กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ :  10400
โทรศัพท์ :  023545251
โทรสาร :  023545277
ระดับที่เปิดสอน : อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :  2484
อีเมล์ :  phyathaischool@phyathai.ac.th
เว็บไซต์ :  www.phyathai.ac.th
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :  –
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :  ราชเทวี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึงเขตพื้นที่ฯ:  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:  2 กม.
ติดต่อเรา