ขอแสดงความยินดี แด่ นายสุทัศน์ พนุมรัมย์

โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดี แด่ นายสุทัศน์ พนุมรัมย์ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 กลุ่ม 3 ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

ติดต่อเรา