ขอแสดงความยินดี ครูที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2566

ขอแสดงความยินดี แด่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ
“คุรุสดุดี”ประจำปี 2566 โรงเรียนพญาไท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
ดังนี้
1. นายประเสริฐ จันทร์กระจ่างเลิศ
2. นางสาวศิวพร พันศร
3. นางสาวจิรภัทร์ กาญจนครุฑ
4. นายเฉลิมวุฒิ มาตยาบุญ
ติดต่อเรา