ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงญาณิดา มหุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1

🎉🎉🎉 โรงเรียนพญาไทขอแสดงความยินดีกับ
เด็กหญิงญาณิดา มหุวรรณ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
ได้รับรางวัลชมเชย รับทุนการศึกษา 2,000 บาท
และผลงานได้ขึ้นสื่อ Pump Room ของ BTS
การประกวดวาดภาพชิงทุนการศึกษา ในหัวข้อ
“สถานีต่อไป…สถานีสีเขียว” Next Station…Green Station
จัดโดยรถไฟฟ้าบีทีเอส ณ บริษัท ระบบขนส่งมวลซนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อาคารบีทีเอส
ติดต่อเรา