ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนพญาไททั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัล คุรุสดุดี ประจำปี 2565

ขอแสดงความยินดีกับคุณครูโรงเรียนพญาไททั้ง 3 ท่าน
🔹วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 สำนักเลขาธิการคุรุสภา จัดงานวันครูครั้งที่ 67 “พลังครู คือ หัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา” โดย จัดพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2565 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธี มอบรางวัลและกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล โดยมี นางธนินท์ธร ชูแก้ว นางจิรชยา จาระไน และนางสาวอัจฉรา โพธิ์สุวรรณ ครูโรงเรียนพญาไท เข้ารับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ร่วมแสดงความยินดีในครั้งนี้ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ
ติดต่อเรา