ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะ

โรงเรียนพญาไท ขอแสดงความยินดี แด่ครูที่ได้รับการเลื่อนวิทยฐานะครูชำนาญการและครูชำนาญการพิเศษ
1. นางสาวศิวพร พันศร วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
2. นางจิรชยา จาระไน วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
3. นางสาวตวันฉาย ทิพย์รัตน์ วิทยฐานะครูชำนาญการ
4. นางสาวกัญฬ์ฑิมา จิตรมา วิทยฐานะครูชำนาญการ
ติดต่อเรา