กิจกรรม “Christmas Day 2022” ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานพร้อมให้โอวาทเนื่องในการจัดกิจกรรม “Christmas Day 2022” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยจัดการแสดงกิจกรรมคริสต์มาสของนักเรียนระดับชั้นต่างๆ มีการให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติวันคริสต์มาส 3 ภาษา และการจับรางวัล Lucky Draw ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษมีประสิทธิภาพนอกจากการจัดการเรียน การสอนตามหลักสูตรในชั้นเรียน และเพื่อเป็นการเสริมทักษะควบคู่กันไปด้วย ในการนี้ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ติดต่อเรา