กิจกรรม “เล่นล้อมรัก รู้เท่าทันป้องตนเอง” ประจำปีการศึกษา 2565

วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดกิจกรรม “เล่นล้อมรัก รู้เท่าทันป้องตนเอง” ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสายชั้นอนุบาลรู้จักป้องกันตนเอง และปฏิเสธที่จะยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด รวมทั้งนักเรียนสามารถปฏิบัติตามวินัยจราจรซึ่งเป็นการป้องกันตนเองจากอุบัติเหตุต่าง ๆ ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชานางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และนางแสงอรุณ มโขมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนระดับปฐมวัยเข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับความอนุเคราะห์จากพันตำรวจโท วิศรุตม์ โสมทัต รองผู้กำกับการจราจร สถานีตำรวจนครบาลพญาไท และคณะ มาให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ สนามลานโดมอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท
ติดต่อเรา