กิจกรรมสืบสานภาษาหลัก รู้รักษ์ภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดกิจกรรมสืบสานภาษาหลัก รู้รักษ์ภาษาไทย เนื่องในโอกาสวันภาษาไทยแห่งชาติ 29 กรกฎาคม ปีการศึกษา 2566 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการแสดง นักเรียนอ่านประวัติพ่อขุนรามคำแหงมหาราช การแสดงรำไทยชุดบุษบาเสี่ยงเทียน รำกลองยาว ตัวก็ไทยใจก็ไทย รวมดวงใจวัฒนธรรมไทย
4 ภาค อีกทั้งยังมีกิจกรรมอาขยานขับขานวัฒนธรรมโดยให้นักเรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการท่องบทอาขยานอีกด้วยประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ ในระดับสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และนางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ติดต่อเรา