กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 19 สิงหาคม 2565 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานพร้อมให้โอวาทเนื่องใน วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ และร่วมกิจกรรมพิธีเปิดในการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ยอดนักวิทย์ผู้คิดเปลี่ยนโลก เนื่องในโอกาสวันวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม ปีการศึกษา 2565 โดยมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้แก่นักเรียน มีการแสดงชมการแสดง Science Show เรื่อง Phyathai Master Chef กิจกรรมการแสดงชุด ยอดนักวิทย์ ผู้คิดเปลี่ยนโลก และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมตามชั่วโมงเรียนวิทยาศาสตร์ ของแต่ละห้อง ในการนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว และ นางแสงอรุณ มโนมัยอุดม รองผู้อำนวยการ โรงเรียน คณะครูนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ติดต่อเรา