กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 23 มกราคม 2566 ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในการจัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และสร้างทัศนคติที่ดีในการเรียนภาษาจีน รวมไปถึงการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันบนวัฒนธรรมที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม พร้อมนี้ นางสาวอุไรวรรณ มะเดชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามลานโดม อเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา