กิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ติดต่อเรา