กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Mathematics Camp 2023) นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพญาไท จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ (Mathematics Camp 2023) ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเชิงสัญลักษณ์ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพญาไท ทั้งนี้การจัดกิจกรรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และบูรณาการความรู้คณิตศาสตร์นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ในการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้มีจำนวน 7 ฐานกิจกรรม ประกอบไปด้วย
ฐานที่ 1: เมื่อดาวเคราะห์อยู่ในมือนักคณิตศาสตร์
ฐานที่ 2: Mathematics table Bingo
ฐานที่ 3: ชั่ง คิด คณิตศาสตร์
ฐานที่ 4 : ปิงปองตัวเลข
ฐานที่ 5 : รากฐานมั่นคง
ฐานที่ 6 : Aqua -Fraction Treasure
และฐานที่ 7: Jelly and Measuring
ซึ่งในการจัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนมีความสุขสนุกสนานในการเข้าร่วมกิจกรรม
ติดต่อเรา