การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ PYT – ICT Contest 2023

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 โรงเรียนพญาไทจัดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ PYT – ICT Contest 2023 โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ PYT – ICT Contest 2023 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ ห้องประชุมศรีพญาไท ทั้งนี้ในการจัดการแข่งขันมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะและแสดงความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และ ICT อย่างสร้างสรรค์และเต็มตามศักยภาพ โดยมีรายการแข่งขันได้แก่ การแข่งขันออกแบบ Mascot ด้วยโปรแกรม Paint การแข่งขันการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ และการใช้โปรแกรมนำเสนอ Presentation ซึ่งการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ติดต่อเรา