การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันเสาร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ.2566 ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ณ สนามสอบ โรงเรียนพญาไท โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ประธานคณะกรรมการอำนวยการสอบ พร้อมด้วยดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท ประธานคณะกรรมการกลางประจำสนามสอบและผู้บริหาร ครูและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ โดยมีผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 71 คน เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 25 คน และรองผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 44 คน ขาดสอบจำนวน 2 คน ในการนี้ ดร.ธีร์ ภวังคนันท์ รองเลขาธิการ กพฐ.ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกทุกห้องสอบ รวมถึงได้พบปะพูดคุยและให้กำลังใจกับคณะกรรมการประจำสนามสอบ ทั้งนี้การดำเนินการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา