การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5

วันที่ 7-8 มีนาคม 2565 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ปลายปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 ในการนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียน ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนในการสอบครั้งนี้ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา