การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมี นางวรางคณา ไชยเรือน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ให้เกียรติเป็นประธาน ในการประชุม พร้อมนี้ ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไทและรองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุม ในการนี้ได้ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี แก่นางละเอียด เอี่ยมศรี นางวริศรา สัพโส รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในโอกาส ย้ายมาดำรงตำแหน่งองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมศรีพญาไท
ติดต่อเรา