การจัดการประเมินผลงาน การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนพญาไท ดำเนินการจัดการประเมินผลงาน การปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา ของ นางสาวฐิติมา ดวงแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท โดยมี ดร.พีรานุช ไชยพิเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนพญาไท เป็นประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ซึ่งดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อ ให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ติดต่อเรา