กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพญาไท เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ และการศึกษาพิเศษร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

 

📢 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนพญาไท เชิญชวนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖
และการศึกษาพิเศษร่วมกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีกิจกรรม ดังนี้

📌 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ กิจกรรมคัดลายมือ,กิจกรรมประกวดการ์ดวันแม่

📌 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ กิจกรรมคัดลายมือ,กิจกรรมประกวดแต่งประโยคบอกรักแม่จากภาพถ่าย

📌 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ กิจกรรมคัดลายมือ,กิจกรรมประกวดการ์ดวันแม่

📌 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ กิจกรรมคัดลายมือ,กิจกรรมเขียนเรื่องจากภาพ

📌 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กิจกรรมคัดลายมือ,กิจกรรมเขียนเรียงความวันแม่

📌 ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ กิจกรรมคัดลายมือ,กิจกรรมเขียนเรียงความวันแม่

📌 การศึกษาพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ กิจกรรมคัดลายมือ

📝 ทุกกิจกรรมส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ – ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ได้ที่ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย
📍ประกาศผลในวันศุกร์ ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทางเพจกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนพญาไท

ติดต่อเรา